Kliniklerimiz › Yenidoğan Yoğun Bakım Servisi
Ana Sayfa  ›  Kliniklerimiz  ›  Yenidoğan Yoğun Bakım Servisi

Kent Hastanesi’nde güçlü bir teknik altyapı ile donatılmış Yenidoğan Yoğun Bakım Servisi bulunmaktadır. Yenidoğanların her türlü rutin ve acil müdahalelerinin yapılabileceği  yenidoğan yoğun bakım ünitesinde 6 küvez bulunmaktadır. Bununla birlikte yenidoğan uzmanı hekim koordinasyonunda deneyimli yenidoğan hemşireleri ve diğer yardımcı personel serviste hizmet vermektedir.  

Yenidoğan dönemi, hayatın ilk 28 günlük bölümüdür. Bu dönem, özellikle solunum ve dolaşım sisteminin uyumu için önemlidir. Ülkemizde yılda ortalama 1.5 milyon doğum gerçekleşmekte ve bu doğumların %10’luk kesimini “prematüre” yani erken doğan bebekler oluşturmaktadır. 

Yenidoğan yoğun bakım üniteleri, 34. gebelik haftasından önce doğan prematüre bebeklerin ve bu haftadan büyük doğan hasta bebeklerin bakım ve tedavilerinin gerçekleştirildiği servislerdir. Günümüzde hızla gelişen yardımcı üreme teknikleri ile özellikle çoğul gebeliklerde artış, özelikle erken doğumlarda artışa ve yenidoğan yoğun bakım servislerine olan ihtiyacın artmasına neden olmaktadır. 22-23. gebelik haftalarında ve 500 gr ile altında doğum ağırlığı olan erken doğan bebeklerin yaşatılabilmesi, yenidoğan yoğun bakım ünitelerinin hayati önemini göstermektedir.

Prematüre bebeklerle ile ilgili en önemli sorunlar;
Hasta yenidoğanların yatırılabilmesi için gerekli yoğun bakım yatağının yeterli olmaması ve bazı doğum merkezlerinde bulunmamasıdır. Bu yüzden doğumdan hemen sonra hasta yenidoğanlar ve prematüre bebekler, yoğun bakım ünitesi olan kurumlara sevk edilmektedir. Böyle bir sevk süresinin uzaması ve mesafenin uzaklığı, bebeği olumsuz etkileyebilmektedir. 

Prematüre bebeklerde karşılaşılan en önemli sorun, akciğer problemleridir. Çünkü akciğerler gelişimlerini 34. haftada tamamlamakta, bu haftadan önce doğan bebeklerde akciğerlerde sürfaktan eksikliğine bağlı solunum güçlüğü olabilmektedir. Tedavi için sürfaktanın yerine konulması ve ventilatör cihazları ile bebeğe yardımcı olunması gerekmektedir. Yenidoğan yoğun bakım ünitesi olan hastanelerde bu rahatsızlığın tedavisine doğumdan hemen sonra başlanabilmekte ve herhangi bir süre kaybı yaşanmamaktadır. Tedaviye erken başlamak hastalığın ağırlığını azaltıp tedaviye daha hızlı yanıt vermesini sağlar ve sevk sırasında karşılaşılabilecek olumsuzluklardan bebeği korumuş olur.

Prematüre bebeklerin önemli sorunlarından biri de kafa içi kanamalara yatkın olmalarıdır ve uzun mesafelere yapılan sevkler bu riskin artmasına sebep olmaktadır.
 
Ayrıca bebek annenin yatmakta olduğu hastaneden başka bir hastaneye gönderildiği durumlarda anne ile bebek arasındaki ilişki de kesilmiş olmaktadır. Bu durum, bazen beslenmeye başlanacak bebek için anne sütü temin edilememesine neden olmakta ve prematüre bebek, kendisi için en önemli besinden mahrum kalmaktadır.