Kliniklerimiz › Üroloji
Ana Sayfa  ›  Kliniklerimiz  ›  Üroloji

Kent Hastanesi Üroloji Kliniği’nde erişkin ve çocuk ürolojisi alanlarında ileri teknolojiye dayalı tanı ve tedavi yöntemleri uygulanmaktadır. Kent Hastanesi, genel üroloji eğitiminden sonra endoskopik/laparoskopik üroloji, taş hastalıkları tedavisi, çocuk ürolojisi, kanser ürolojisi ve kısırlık konusunda ileri eğitim yapmış ve deneyimli  bir ekibe sahiptir. Klinikte genel üroloji uygulamalarından farklı olarak, “perkütan renal cerrahi”, “laparoskopik üroloji”, “çocuk ürolojisi”, “sinir koruyucu radikal prostatektomi” ve “lazer uygulamaları”, başarı ile uygulanmaktadır. ESWL (Taş Kırma) Ünitesi ve Video-Ürodinami Ünitesi de klinik bünyesinde hizmet vermektedir. 

Alt Birimler

Endoüroloji
Ürolojik hastalıkların endoskopik - laparoskopik kapalı yöntemlerle tanı ve tedavisi yapılmaktadır. Bu yöntemler, hasta açısından konfor sağlayan uygulamalardır. Üroloji ekibi, özellikle taş hastalığı tedavisinde çok deneyimli olduğundan, böbrek ve idrar yollarındaki taşların neredeyse tamamını kapalı (endoskopik, perkütan böbrek taşı cerrahisi) yöntemlerle tedavi etmektedir. Ülkemizde çok az merkezde yapılabilen laparoskopik operasyonlar, başarıyla gerçekleştirilmektedir. ESWL (Taş Kırma) Ünitesi, bu tedavi yöntemlerine destek vermektedir. Çocukluk çağı taş hastalıklarında da aynı tedavi yöntemleri başarı ile uygulanmakta ve taş oluşturan sebeplere yönelik araştırma yapılmaktadır.

Üro-onkoloji
Ürolojik kanserlerin tanı ve tedavisi yapılmaktadır. Üroloji Kliniği’nde ürolojik kanserlerin tedavisinde ileri tıbbi tanı ve tedavi yöntemleri kullanılmaktadır. Prostat, mesane, böbrek, testis ve böbrek üstü bezlerini ilgilendiren kanserlerin tanı ve tedavisi yapılmaktadır. Çağımızın hastalığı prostat kanserinde, kişinin cinsel gücünün korunduğu “Sinir Koruyucu Radikal Prostatektomi” operasyonu, Üroloji Kliniği’nde başarıyla yapılmakta, ilerlemiş mesane kanserlerinde ise, bağırsaktan yeni mesane yapımı uygulanmaktadır.

Prostat Sağlık Taraması
45 yaş üzeri, özellikle ailesinde prostat kanseri olan sağlıklı erkeklerin prostat kanseri veya iyi huylu prostat büyümesi (BPH) açısından muayene ve kan tahlili (PSA) yapılmaktadır. Bu sayede erken tanı ve tedavi hayat kurtarıcı olmaktadır. Prostat hastalıklarının tedavisinde teknolojinin ulaştığı son nokta olan “Greenlight Prostat Operasyonu”, deneyimli Üroloji Ekibi tarafından çok sık uygulanmaktadır.

Kadın Ürolojisi
Kadınlarda çok sık görülen idrar kaçırma sorunu, ilerleyen yaşa bağlı doğal bir olay değildir. Bu olay rahim sarkmasına bağlı olmaktan çok mesane boynu ve idrar çıkış yolunun özelliğini kaybetmesine bağlı gelişen ve tedavisi oldukça basit bir hastalıktır. Üroloji Kliniği’nde bu tip hastalıkların en son teknikler ile tanı, tedavi ve cerrahisi uygulanmaktadır. Bu tip operasyonlarda hastanede kalış süresi, genellikle 1 gündür. 

İşeme Bozuklukları Merkezi (Nöroüroloji)
İşeme bozukluğu, tüm yaş gruplarında ve özellikle sinir sistemini etkileyen hastalıklarda (inme, diyabet, multipl skleroz, Parkinson gibi) sık görülen bir rahatsızlıktır. İdrar kaçırmaktan hiç idrar yapamamaya kadar değişen bir belirti spektrumu vardır. Değerlendirmenin temelini ürodinami incelemesi oluşturur. Üroloji Kliniği’nde video-ürodinami şeklinde yapılan inceleme ile ayrıntılı bir alt üriner sistem fonksiyonu değerlendirmesi yapılmaktadır. İlaç tedavilerinden operasyonlara kadar giden farklı tedavi seçenekleri mevcuttur.

Androloji (Cinsel İşlev Bozuklukları)
Androloji; erkek üreme sistemi, erkek veya kadın cinsel sağlığını etkileyen tüm bozuklukların yanı sıra, erkekte yaşlanmaya bağlı ortaya çıkan değişiklikleri de inceleyen bir bilim dalı haline gelmiştir. Kent Hastanesi’nde androloji alanına giren rahatsızlıklarının tanı ve tedavisi, Üroloji Kliniği bünyesinde ayrı bir disiplin kapsamında değerlendirilmekte ve  tedavide en modern yöntemler ve teknoloji kullanılmaktadır. 

Kısırlık ile ilgili tanı ve tedavi sürecinde Tüp Bebek Merkezi ile birlikte multidisipliner bir yaklaşımla çalışılmaktadır. Kısırlık ile ilgili tüm tedaviler, ekip çalışması ile yürütülmekte, mikrocerrahi varikoselektomi ve mikro-tese (mikrocerrahi yöntemle testislerden sperm bulma) gibi modern cerrahi yöntemler kullanılmaktadır.