Kliniklerimiz › Nükleer Tıp
Ana Sayfa  ›  Kliniklerimiz  ›  Nükleer Tıp

Kent Hastanesi Nükleer Tıp Bölümü’nde hastalıkların tanısı ve tedaviye yanıtlarının değerlendirilmesi sürecinde yararlanılan nükleer tıp tetkikleri uygulanmaktadır. Tanı tetkikleri; tiroid, kemik, kalp, böbrek ve diğer birçok organın ve hastalığın sintigrafik görüntülenmesidir. Aynı zamanda tiroid hastalıkları, tümörler, enflamatuar hastalıklar ve kemikleri tutan kanserlerde tedavi amacıyla radyoaktif madde uygulamaları yapılır. Bu radyoaktif maddelerle, vücuda nükleer tıptaki görüntü amaçlı alınan filmlere “sintigrafi” denir. Sintigrafinin daha üst düzeyli 3 boyutlu görüntülerine ise “SPECT (Tek foton emisyon komputerize tomografi)” ve “PET (pozitron emisyon tomografisi)” adları verilmektedir.