Kliniklerimiz › Nöroloji
Ana Sayfa  ›  Kliniklerimiz  ›  Nöroloji

Kent Hastanesi Nöroloji Bölümü’nde nörolojik hastalıkların tanı, tedavi ve hastaların takip süreçleri yürütülmektedir. Bunun yanı sıra Acil Servis’e başvuran hastalara yönelik olarak nöroloji ve konsültasyon hizmetleri verilmektedir.   

Nöroloji Bölümü bünyesinde;

 • Elektromyografi (EMG) Ünitesi
 • Elektroensefalografi (EEG) Ünitesi 
 • Epilepsi ve Uyku Bozuklukları Ünitesi faaliyet göstermektedir.

Nöroloji Bölümü’nde tanı konulan ve tedavi edilen hastalıklar; 

Baş Ağrıları

 • Migren ve diğer vasküler baş ağrıları
 • Gerilim baş ağrısı
 • Servikojenik başağrıları
 • Temporal arterit
 • Nevraljiler vb.

Baş Dönmesi
 • Santral kaynaklı vertigo
 • Periferik vertigo

Beyin Damar Hastalıkları (Serebrovasküler hastalıklar)
 • Tıkayıcı tipte inmeler (Felçler)
 • Beyin kanamaları

Demans (Unutkanlık ve Bunama)
 • Alzheimer Hastalığı ve diğer dejeneratif ilerleyici bunamalar
 • Beyın damar hastalıkları sonucu oluşan bunamalar (Vasküler Demans)
 • Hafif Bilişsel Bozukluk

Hareket Bozuklukları
 • Parkinson Hastalığı,
 • Esansiyel Tremor
 • Distoni , disknezi ve diğer hareket bozuklukları

Epilepsi ve Uyku Bozuklukları
 • Fokal ve Jeneralize Epilepsiler
 • Status Epileptikus
 • Huzursuz bacak sendromu
 • Horlama ve Uyku Apne Sendromu

Demyelinizan Hastalıklar
 • Multipl Skleroz
 • Akut demyelinizan Ensefalomyelit
 • Transvers myelit vb.

Periferik Sinir Hastalıkları
 • Nöropatik Ağrı
 • Metabolik, Nutrisyonel ve Toksik Nöropatiler,
 • Immün nöropatiler,
 • Guillen Barre sendromu vb

Motor Nöron Hastalıkları
 • Amyotrofik Lateral skleroz (ALS)

Sinir kas kavşağı hastalıkları
 • Myastenia Gravis

Kas hastalıkları
 • Duchenne ve Becker kas distrofileri (Distrofinopatiler)
 • Kavşak Tipi Kas Distrofileri 
 • Miyotonik Distrofi 
 • Fasioskapulohumeral Kas Distrofisi (FSH) 
 • Emery-Dreifuss Kas  Distrofisi 
 • Konjenital Kas Distrofileri 
 • Konjenital Myopatiler 
 • Metabolik myopatiler 
 • Mitokondriyal Kas Hastalıkları 

Konfüzyonel Durumlar
 • Delirium
 • Ensefalit
 
Nörolojik hastalıkların tanı ve tedavilerinde gelişmiş bir laboratuvar desteği, önemli katkı sağlamaktadır. Özellikle beyin damar hastalıklarında çok önemli olan kesintisiz radyoloji hizmeti ve CT, MR, anjiografi, girişimsel nöroradyoloji uygulamaları, Kent Hastanesi’nde gerçekleştirilmektedir.