Kliniklerimiz › Nefroloji
Ana Sayfa  ›  Kliniklerimiz  ›  Nefroloji

Kent Hastanesi Nefroloji Polikliniği’nde yetişkin hastalarda hipertansiyon, böbrek hastalıkları, diyaliz (hemodiyaliz/periton diyalizi) ve böbrek nakli tanı ve tedavi hizmetleri deneyimli uzmanlarca verilmektedir. 

Uygulanan Tanı ve Tedavi Hizmetleri
 • İdrar tetkiki ve mikroskopisi
 • 24 saatlik idrar analizi
 • Böbrek işlevleri ile ilgili kan testleri
 • İmmünolojik testler
 • 24 saatlik kan basıncı izlemi
 • Sintigrafik yöntemler
 • Radyolojik yöntemler
 • Böbrek biyopsisi
 • Böbrek anjiyografisi ve anjiyoplasti
 • Doku tiplendirmesi
 • Hemodiyaliz işlemi
 • Periton diyalizi işlemi
 • Böbrek nakli hazırlığı ve nakil sonrası takipPolikliniğimize başvuran hastaların daha önce yapılmış olan tetkik ve tedavi sonuçlarını, kullanmakta oldukları ilaçları, eğer yüksek tansiyon öyküleri varsa günlük kan basıncı takiplerini getirmeleri muayene sürecini kısaltacaktır.