Kliniklerimiz › Kalp Damar Cerrahisi
Ana Sayfa  ›  Kliniklerimiz  ›  Kalp Damar Cerrahisi

Kent Hastanesi Kalp Damar Cerrahisi Kliniği, SGK anlaşmalıdır.

Kent Hastanesi Kalp Damar Cerrahisi Kliniği’nde uzman ve deneyimli bir ekiple önemli pek çok kalp cerrahisi girişimi, gelişmiş ülkeler standardındaki düşük mortalite ve morbidite oranları ile uygulanmaktadır.
 
Kardiyovasküler ameliyatlar için ayrılan 2 ameliyathanenin yanı sıra Kardiyolojik Tanı Bölümü’nde EKG, Holter, EKO, Eforlu EKG gibi cihazlarla teşhis olanağı sağlanmaktadır. Koroner anjiografi, anjioplasti, stent, pace-maker gibi işlemlerin yapılabileceği Girişimsel Kardiyoloji Bölümü, yoğun bakım ve ameliyathaneler ile doğrudan bağlantılı olarak çalışmaktadır. 

Klinik’te koroner bypass, kalp kapak ameliyatları, aort cerrahisi ve anevrizma, konjenital kalp ameliyatları ve periferik damar ameliyatları başarıyla yapılmaktadır. 

Koroner Bypass Cerrahisi: Kalbin kendi damarlarındaki (koroner arterler) daralmanın ilerisine, vücudun başka yerlerinden alınan damarlarla damar köprüleri oluşturma işlemine “koroner by-pass ameliyatı” denir. Darlık olan damarda azalmış olan kan akımı, tekrar normal düzeye çıkarılmaktadır. 

Kalp Kapak Ameliyatları: Kalbin odacıkları arasında ya da kalp odacıkları ile ana damarlar arasında yer alarak kan akışının kalbin pompalama özelliğine göre düzenleyen kapaklardır. Kalpte dört adet kapak vardır. Son yıllarda yapay kapak teknolojisindeki hızlı gelişmeler sayesinde kalp kapak ameliyatlarında etkin ve kalıcı cerrahi tedavi olanakları geliştirilmiştir.

Aort Cerrahisi ve Anevrizmalar: Anevrizma, bir atardamarın duvarındaki anormal balonlaşmadır. Atardamarlar, oksijenli kanı kalpten vücudun diğer kısımlarına taşıyan damarlardır. Yeteri kadar genişleyen bir anevrizma, vücutta genellikle ölümcül olan kanamalara neden olacak şekilde patlayabilir.

Periferik Damar Hastalıkları: Periferik arter hastalığı, genellikle bacak arterlerinin aterosklerotik hastalığını ifade etmek için kullanılan bir terimdir. 35 yaş altındaki hastalarda bacaklardaki kronik oklüzif hastalığın başta gelen nedeni aterosklerozis obliteranstır.

Damar hastalıkları: Atardamar (arter) hastalıkları, toplardamar (venöz hastalıklar) ve lenfatik sistem hastalıkları (çok ince, besin taşımaya yardımcı damarlar) olarak 3 grupta incelenir.