Kliniklerimiz › Hematoloji
Ana Sayfa  ›  Kliniklerimiz  ›  Hematoloji

HEMATOLOJİ


Kent Hastanesi Hematoloji Kliniği’nde hematolojik hastalıkların tanı ve tedavileri yapılmaktadır. Bu hastalıklar:
 
Anemi (Kansızlık) 
Demir eksikliği anemisi
Vitamin B12 eksikliği ve folikasit eksikliği anemileri
Alyuvarların yıkımına bağlı anemiler (Hemolitik anemiler)
Vücuttan kan kaybına bağlı anemiler
Kemik iliğinde kan yapım bozukluklarına bağlı anemiler (Miyelodisplastik sendromlar)
Akdeniz anemisi (Talasemi) gibi kalıtsal anemiler
 
Kanama-Pıhtılaşma Bozuklukları
Kol ve bacaklarda morarma, burun kanaması, uzun süren regl kanamaları ile gösteren, trambosit sayısında düşüklük ya da trombosit fonksiyonlarında bozukluk nedeni ile ortaya çıkan hastalıklar (Trombositopeni, ITP vb)
Kanda pıhtılaşma proteinlerinin eksikliğine bağlı hastalıklar (Hemofili, Von Willebrand hastalığı)
Damarlarda pıhtı oluşumu ile kendini gösteren hastalıklar (Trombofili, Derin Ven Trombozu, Tromboemboliler)
 
Kan, Kemik İliği ve Lenf Bezi Kanserleri

 • Dalak, karaciğer, kemik iliği ve lenf düğümünden kaynaklanan kanserler (Hodgkin ve Non-Hodgkin Lenfomalar, lösemiler)
 • Akyuvarların artışı veya azalması ile seyreden kan kanserleri (Akut ve kronik Lösemiler)
 • Kemik iliğinden kaynaklanan kanserler (Multiple Miyelom)
 • Kan hücrelerinin artışı ve dalak büyüklüğü ile seyreden polisitemi vera, esansiyel trombositoz ve miyelofibrozis gibi hastalıklar
 
Bağışıklık Sistemi İle İlgili Hastalıklar
Sık enfeksiyonlarla kendini gösteren kandaki lökositlerin sayıca azalması (lökopeni) ve lökositlerin fonksiyon bozuklukları