Kliniklerimiz › Göğüs Cerrahisi
Ana Sayfa  ›  Kliniklerimiz  ›  Göğüs Cerrahisi

Kliniğimiz

Doktorlar
İlgili Dökümanlar

GÖĞÜS CERRAHİSİ


Kent Hastanesi Göğüs Cerrahisi Kliniği’nde tanı ve tedaviye yönelik uluslararası standartlarda güçlü bir teknik altyapı desteğiyle hizmet verilmektedir. 

Hastalığın ve ameliyatın özelliğine göre, gerekli durumlarda multidisipliner girişimler de (Kalp Damar Cerrahisi, Genel Cerrahi ile birlikte) uygulanabilmektedir. Özellikle akciğer kanseri için ameliyat kararı verilirken, mutlaka multidisipliner (göğüs cerrahisi, göğüs hastalıkları, radyoloji, patoloji, medikal onkoloji) bir konsey tarafından hasta tüm yönleriyle değerlendirilmekte, böylece hasta için en doğru tedavi kararının verilmesi amaçlanmaktadır. 
 
Hastanemizde Göğüs Cerrahisi ile ilgili tanı ve tedavi amaçlı tüm girişimler yapılabilmektedir. Göğüs Cerrahisi Bölümümüzün öncelikli ilgi alanları şunlardır : 
 
Akciğer Kanseri Cerrahisi  
Akciğer kanserinin tam tedavisi ve hastaların yaşam sürelerinin belirgin şekilde uzatılabilmesi için hala en etkin seçenek, kanserli dokunun cerrahi yöntemle tam olarak çıkartılmasıdır.
 
Akciğer kanseri erken evrede tanı alıp, cerrahi tedavi uygulandığında tedavi edilebilen bir hastalıktır. Cerrahi tedavinin uygun olmadığı lokal ileri evre akciğer kanserli hastaların bir bölümünde ameliyat öncesi kısa bir süre kemoterapi veya kemoradyoterapi uygulanarak tümör küçültüldükten sonra hastalar ameliyat edilebilmektedir.
 
Kent Hastanesi’nde akciğer kanseri ile ilgili her türlü ameliyat (genişletilmiş rezeksiyonlar, sleeve rezeksiyonlar, koroner by-pass ve akciğer rezeksiyonları vs.) yapılabilmektedir. 
 
Videotorakoskopik (Kapalı) Akciğer Ameliyatları (VATS) 
 Bu yöntemde ameliyatlar, ½ ile 1 cm arasında değişen 1-3 adet kesiden, endoskopik bir kamera ve monitör yardımıyla yapılmaktadır. Uygun olgularda uygulanan bu yöntemle hastanede yatış süresi kısalmakta, ameliyat sonrası ağrılar belirgin olarak azalmakta, komplikasyon gelişme olasılığı en aza indirgenmekte ve küçük kesiler sayesinde kozmetik açıdan çok daha memnun edici bir görüntü ortaya çıkmaktadır.
 
Göğüs cerrahisini ilgilendiren ve bu bölümde sözü edilen ameliyatların birçoğu hastanemizde kapalı yöntemle yapılabilmektedir. 

Bölgesel Aşırı Terleme (Lokalize Hiperhidrozis)
Bölgesel aşırı terleme (lokalize hiperhidrozis) için Endoskopik Torakal Sempatektomi (ETS) ameliyatı yapılmaktadır. Aşırı el, koltuk altı, yüz, baş terlemeleri ve yüz kızarması gibi nedenlerle uygulanan bir yöntemdir. 0,5 cm’lik iki küçük kesiden genel anestezi altında çift taraflı olarak aynı seansta gerçekleştirilir. Operasyon, yaklaşık 30 dakika sürer ve hasta aynı gün taburcu edilebilir.

 
Göğüs Cerrahisi Kliniği’nde yapılan diğer operasyonlar 

 • Mediasten hastalıkları (tümörleri, kistleri, enfeksiyonları) cerrahisi
 • Plevra (akciğer zarı) hastalıklarının tanı ve tedavisi
 • Mezotelioma (akciğer zarı tümörü) tedavisinde hipertermik kemoterapi uygulamaları
 • Göğüs duvarı hastalıklarının (tümörler, kistler) cerrahisi
 • Akciğere metastaz yapmış tümörlerin cerrahisi
 • Videotorakoskopik amfizem cerrahisi (Volüm küçültücü akciğer ameliyatları)
 • Torasentez, tüp torakostomi, Pleuro-Can kateter takılması, Denver kalıcı plevral kateter uygulamaları
 • Ampiyem, pnömotoraks, plevral efüzyonun kapalı yöntemle tedavisi
 • Diafragma hastalıklarının cerrahi tedavisi (rezeksiyon, rekonstrüksiyon)
 • Kist hidatik (paraziter kist) hastalığının cerrahi tedavisi
 • Bronşektazinin cerrahi tedavisi
 • Trakea hastalıklarının cerrahi tedavisi