Kliniklerimiz › Kadın Hastalıkları ve Doğum
Ana Sayfa  ›  Kliniklerimiz  ›  Kadın Hastalıkları ve Doğum  ›  Kordon Kanı

Sağlıklı bir gelecek için küçük bir adım atın...
Bebeğinizin kordon kanını saklatın!

 
Doğum sırasında bebeğinizden aldıracağınız kordon kanından elde edilen kök hücreler ile, kendisinin ve doku tiplemesi uyması halinde birinci derecede yakın akrabalarının sağlığını güvence altına aldırabilirsiniz. Kök hücreler, hayatımızı tehdit eden pek çok hastalığın tedavisinde başarıyla kullanılmaktadır.
 
Hangi hastalıkların tedavisinde kullanılır ?
Yaygın olarak başta kan ve kemik iliği kaynaklı kanserler olmak üzere çeşitli kanser tiplerinde, kemik iliği ve bağışıklık sisteminin yetmezlik durumlarında tedavi amacıyla kullanılmaktadır. Yakın gelecekte kordon kanı kök hücre nakillerinden başka, birçok hastalıkta hasarlı doku ve organlara yeniden fonksiyon kazandırmak amacıyla kullanılacaktır.

Bilim adamları şu anki dönemi tıpta bir “değişim noktası” olarak tanımlıyor, çünkü yapılmakta olan bilimsel araştırmalar inanılmaz tedaviler vaat etmektedir. Yapılan çalışmalar, kordon kanından elde edilen kök hücrelerin Alzheimer, Parkinson, kas erimesi hastalıkları gibi, kanser dışındaki pek çok hastalıkta da kullanılabileceği yolunda umut vermektedir. Sonuçta kordon kanı saklanması ileriye yönelik sağlık sigortası olarak düşünülebilir.

Kordon kanının tedavide onay aldığı hastalıklar:
 • Çocukluk çağı lösemi ve lenfomaları
 • Myelodisplastik sendrom,
 • Myeloproliferatif bozukluklar
 • Kalıtsal veya kazanılmış kemik iliği yetmezliği (Aplastik anemi)
 • Hemoglobinopatiler (Akdeniz anemisi, orak hücreli anemi)
 • İmmün yetmezlikler
 • Metabolik hastalıklar
 • Solid organ tümörleri
 
Kordon kanının tedavide araştırma safhasında olduğu hastalıklar :

 • Tümörlere ya da enfeksiyonlara karşı immünotedavi
 • Serberal palsi
 • Diabet
 • İşitme kaybı
 • Gen tedavisi
 
Aklınızda bulunsun!
Hem normal hem de sezaryen doğumlarda kordon kanı toplama işlemi uygulanabilir.

 
Ayrıntılı bilgi için lütfen doktorunuza danışın...