Kliniklerimiz › Kadın Hastalıkları ve Doğum
Ana Sayfa  ›  Kliniklerimiz  ›  Kadın Hastalıkları ve Doğum  ›  Anne Karnında Cerrahi Müdahaleler

ANNE KARNINDA CERRAHİ MÜDAHALELER

Gebelik sürecinde bebeğin gelişimi yakından takip edilirken karşılaşılan bazı komplikasyonlarda gerekli görülürse anne karnında bebeğe cerrahi girişimle tedavi uygulama yapılabilir.

Amnioinfüzyon  Sıvı Takviyesi: Erken membran rüptürü olmayan durumlarda (vagiandan amnion sıvı kaçağı olmayan hallerde) amnion sıvısı yok denecek kadar azalmış gebeliklerde, yapılan inceleme sonucuna göre karar verilerek, bebeğin anne karnında büyüme ve gelişmesine yardımcı olmak için amnioinfüzyon-sıvı takviyesi işlemi yapılır. 

Amnioexchange Sıvı Değişimi: Bebeğin bağırsaklarının ilk üç aydan sonra karın dışında gelişimine devam ettiği durumlarda (Gastroschisis - Gastroşizis) bağırsak hasarının azaltılması için belli periyotlarda bebeğin içinde bulunduğu sıvı değiştirilmektedir.

Şant Uygulamaları: Özellikle bebeklerin mesane boynundaki bir tıkanıklığa bağlı olarak idrar yapamadıkları durumlarda “Vezikoamniotik Şant” uygulaması ile bebeğin mesanesinin geçici olarak amnion boşluğuna akışı sağlanır.

Akciğerlerinde  “kistik adenomatoid malformasyon” gibi hastalıklara bağlı olarak gelişebilen ve akciğer dokusu ile kalbin gelişim ve yerleşiminde değişikliklere yol açabilen büyük kistlerin varlığında “torakoamniotik şant” uygulamaları yapılır. 

Kan Transfüzyonu:  Anne karnındaki fetusta çeşitli nedenlerle anemi (kansızlık) gelişirse, anne karnındaki bebeğe kan verilmesi işlemidir.

Fetoskopi: İkiz gebeliklerde bebekler arasında kan geçişine bağlı “ikizden ikize transfüzyon sendromu” gelişirse, bebekleri besleyen “plasenta” denilen organ yüzeyindeki anastomozlar (bağlantılar) lazer yardımıyla “koagule” edilerek, bebekler arasındaki kan geçişi tedavi edilir.