Kliniklerimiz › Çocuk Cerrahisi
Ana Sayfa  ›  Kliniklerimiz  ›  Çocuk Cerrahisi  ›  Cerrahi Girişimler

CERRAHİ GİRİŞİMLER


Kent Hastanesi,hepimizden önce çocuklarımızın hastanesi! 
Çünkü, çocuklarımız, hepimizin geleceği!

Çocukların yapısal (anatomik), işlevsel (fizyolojik), biyokimyasal ve psikolojik özellikleri, yetişkinlerden belirgin farklılıklar gösterir. Bu nedenle çocuk hastalıklarında tanı ve tedavi çocuğun özellikleri dikkate alınarak yapılmalı, cerrahi yaklaşım gerektiren durumlar çocuk cerrahlarınca değerlendirilmelidir. 

“Çocuk Cerrahisi Uzmanı (Pediatrik Cerrah)”, yalnızca çocuk hastalıklarının teşhis ve tedavisi için eğitim almış, bu alanda deneyim kazanıp cerrahi müdahale “yasal yetkisini” almış tıp doktorlarıdır. Bebeklikten ergenlik dönemine dek (0-14 yaş aralığındaki) çocuklarla ilgili tüm cerrahi işlemleri kapsayan Çocuk Cerrahisi Bölümü’nde; kalp dışı göğüs, sindirim sistemi, çocuk endokrin, çocuk jinekolojisi ve travma cerrahisi ile tanısal ve girişimsel endoskopik uygulamalar, laparoskopik ve torakoskopik cerrahi girişimler ile ürolojik sorunların tanı ve tedavisi yapılmaktadır. Ayrıca, çocukta doğum öncesi bilinen ya da doğum sonrası ortaya çıkmış anomalilerin düzeltilmesinde çocuk cerrahları yardımcı olmaktadır.

Kent Hastanesi Çocuk Cerrahisi Bölümü’nde uygulanan cerrahi girişimler: 
 • Yenidoğan anomalilerinin düzeltilmesine yönelik ameliyatlar 
 • Karın duvarı ve karın içi cerrahi hastalıkları 
 • Genitoüriner sistem cerrahi girişimler (İnmemiş testis, labial sineşi, over kist ve tümörleri)
 • Sünnet (Yenidoğan & Çocuk)
 • Hipospadyas (Peygamber sünneti, yarım sünnet)
 • İnmemiş testis, kasık fıtığı, hidrosel
 • İdrar yolları darlıkları