Kliniklerimiz › Acil Tıp
Ana Sayfa  ›  Kliniklerimiz  ›  Acil Tıp  ›  Hasta Bakım Süreci

HASTA BAKIM SÜRECİ


Kent Hastanesi Acil Servisi’ne başvurunuz sırasında izleyeceğiniz süreçler, işlemlerinizi kolaylaştıracaktır.  

İlk giriş
Acil servise geldiğinizde sizi ilk olarak girişte kayıt bankosundaki sekreterimiz ve acil servis porter’i karşılayacaktır.

Kayıt
Görevli porter, sizi bakım veya travma tedavi alanına uygun şekilde götürürken, hasta yakınlarından kayıt işlemleri için kayıt bankosundaki sekreterimize yardım etmesi istenecektir.

Hasta Yakınları ve Ziyaretçileri
Acil serviste  tedaviniz esnasında yakınlarınızın yaşadığı endişenin farkındayız. Acil servis içinde kargaşanın ve kalabalığın önlenmesinin yanı sıra mahremiyet koşullarınızın da uygun şekilde sağlanabilmesi için sadece tek bir yakınınızın yanınızda bulunmasını istiyoruz. İzin verirseniz diğer yakınlarınıza tıbbi durumunuz hakkında ayrıntılı bilgi, hem doktorumuz hem de hemşirelerimiz tarafından aralıklı olarak verilecektir.

Tıbbi Tedaviniz
Tedavi alanına alındıktan sonra ilk olarak hemşirelerimiz tarafından tıbbi bilgileriniz, yaşamsal fonksiyonlarınızın kaydı yapılacak ve tıbbi durumunuzun ciddiyetine göre öncelikli bakımınız sağlanacaktır. Bazı durumlarda (aşırı yoğunluk, hayati tehlike içeren başka hastaların bulunması, vb.) Acil Servis içinde hemşire gözetiminde bir süre bekletilebilirsiniz. Acil tıp uzmanımızca değerlendirmeniz yapılırken, gerekli olan tanısal testleriniz (laboratuvar, radyoloji) ve tedaviniz eş zamanlı uygulanacaktır. Hastanede tedavinizin gerekli olması durumunda siz ve yakınlarınız bilgilendirildikten sonra yatış işlemleriniz başlatılacaktır. Çoğu zaman ise, medikal tedavi ve takip önerilerimiz eşliğinde gerekirse poliklinik randevunuz alındıktan sonra acil servisten doğrudan taburculuk işlemleriniz yapılacaktır.

Çocuk Hastalarımız
Eğer travmaya bağlı bir yaralanma söz konusuysa, acil tıp uzmanı hekimlerimizce, travmaya bağlı olmayan yakınmalarda ise çocuk sağlığı ve hastalıkları uzman hekimlerimizce tıbbi işlemler yürütülecektir. 

Özel Eşyalarınız
Tedavi alanında bulunan özel eşyalarınız, isteğiniz doğrultusunda ya yakınlarınıza ya da tutanak ile hastane güvenliğine teslim edilecektir. Kıyafetlerinizin değiştirilmesi gerekirse, yine aynı şekilde eşyalarınız muhafaza edilecektir.

En İyi Hizmet İçin
Sizin düşünceleriniz, hasta bakım kalitemizin devamlılığını sağlamamız için çok önemlidir.  Bu nedenle memnuniyet anketimizi doldurmanız veya gündüz koşullarında doğrudan hasta şikayetleri yetkilimizle görüşmeniz bizi memnun edecektir.

Yakınlarınızın Rahatlığı İçin 
Acil servis girişinde ve hastane lobisinde bekleme alanlarımız, hastane lobisinde telefon ve kafeteryamız bulunmaktadır.

Hasta Yatış ve Çıkış İşlemleri
Eğer hastaneye yatışınız gerekli görülürse, mesai saatleri içinde yakınlarınız hasta yatış bölümüne yönlendirilecektir. Mesai saatleri dışında veya bir yakınınızın bulunmaması durumunda yatış işlemleriniz ile acil servis kayıt bankosundaki çalışanlarımız ilgilenecektir.