Kliniklerimiz › Nükleer Tıp
Ana Sayfa  ›  Kliniklerimiz  ›  Nükleer Tıp  ›  Sintigrafisi

Nükleer tıpta elde edilen görüntülere “sintigrafi” adı verilir. “Sintigrafik tetkik”, eser düzeyde radyoaktif bir maddenin genellikle damardan enjeksiyonu sonrası fizyolojik bir işlevin görüntülenmesidir. 

Sintigrafi tetkiki için hastaya radyoaktif madde verilir. Uygulanma yolu, tetkikin tipine göre  değişebilir. Sintigrafik tetkiklerde hastanın aldığı radyasyon dozu, benzer radyolojik tetkikler ile hemen hemen aynı miktardadır. Radyoaktif madde verilmesini takiben, tetkikin türüne göre bekleme zamanı ve çekim süresi değişebilir. Tetkik için; “gama kamera” denilen vücuda verilmiş olan ilacın dağılımını görüntü haline dönüştüren cihazda yatılması gerekir. Bu cihaz kapalı değildir ve kapalı yer fobisi olan hastalara da kolaylıkla tetkik uygulanabilir. Ayrıca tetkik sırasında cihazın çalışmasından kaynaklanan rahatsız edici herhangi bir ses veya gürültü de yoktur.