Kliniklerimiz › Üroloji
Ana Sayfa  ›  Kliniklerimiz  ›  Üroloji  ›  İnfertilife (Kısırlık)

Kısırlık ve Erkek Faktörü
Kısırlık sorununa genç erkekler arasında yaygın olarak rastlanmaktadır. Düzenli ve korunmasız bir yıllık cinsel ilişki sonrasında yaklaşık olarak çiftlerin %15’i çocuk sahibi olamazlar. Çocuk sahibi olamayan tüm çiftlerin ise yaklaşık yarısında erkeğin üreme yeteneğinde sorun vardır.

Erkek infertilitesi nedir ve hangi sıklıkta gözlenir?

 • İnfertilite çocuk sahibi olmak isteyen çiftlerin karşı karşıya kaldığı en zor tecrübelerden biridir. Çiftler umutsuzluk hissine kapılabilir  • yada kuşkular içinde kalabilirler. Önemli olan çiftlerin birbirlerini suçlamaktan kaçınmaları ve kararları birlikte vermeleridir.
 • Eşlerin %30-40’ında, infertilite hem erkeğe ve hem de kadına bağlı faktörlerin sonucunda oraya çıkar.
 • İnfertil çiftlerin yaklaşık %20’sinde sorun tamamıyla erkek faktöründen kaynaklanır.
 • İnfertil çiftlerin yaklaşık %30-40’ında kadın faktörü tek başına problemin kaynağıdır.
 • İnfertil çiftlerin yaklaşık %10-15’inde her iki eşte de bir sorun saptanamaz.
 • Kısırlık sorunu eşlerin herhangi birisinden veya her ikisinden birden kaynaklanabileceği için eşler aynı zamanda ve birlikte değerlendirilmelidir.

Erkek İnfertilitesinin Sık Karşılaşılan Bazı Tipleri Nelerdir?

 • Erkek inferilitesinin olası bir çok tipi vardır. Sık karşılaşılan bazı tipleri şunlardır:
Azoospermi: Semende hiç sperm bulunmaması durumudur. İnfertilite problemi olan erkelerin %15 inde saptanır. Nedenleri;
Sperm yapımının olmaması ya da çok az olması. Bu durum genetik yada hormonal anormalliklerle birlikte görülebilir.
Spermin taşındığı tüp biçimindeki yapıların herhangi bir yerindeki tıkanıklık. Tıkanıklık nedeniyle olan kısırlıklar özel mikrocerrahi yöntemler ile tedavi edilebilir.

Oligospermia: Düşük sperm sayısı kaynaklıdır. Genellikle sperm yapımındaki belirgin azalmaya bağlıdır. Oligospermi varikosel hastalığına (skrotumun içindeki varikoz venler) eşlik edebilir. Nedenleri;

 • Boşalma ile ilgili problemler (sperm üretimi vardır fakat semen dışarı atılamamaktadır)
 • Sertleşme ya da seksüel fonksiyonlar ile ilgili problemler
 • Cinsel ilişki zamanlaması ve/veya cinsel ilişki tekniği ile ilgili problemler

Testis enfeksiyonları: Özellikle uzun süre devam eden kronik enfeksiyonlarda, akut enfeksiyon sonrası testislerin küçüldüğü durumlarda ve ergenlikten sonra geçirilen kabakulak enfeksiyonunda kısırlık ortaya çıkabilir.

Erkek infertilitesi için yapılan incelemelerin amacı nedir?
Erkek infertilitesinin bir çok nedeni vardır. Bu nedenlerin bazıları basit bir ilk araştırma ile ortaya çıkarılabilir. Bazı olgularda erkek infertilitesi düzeltilebilirken, diğerlerinde neden ortaya konur fakat düzeltilemez. Düzeltilemeyen erkek infertilitesi nedenlerinden bazıları intrauterin inseminasyon (aşılama), tüp bebek gibi yardımcı üreme teknikleri kullanılarak tedavi edilebilir.

Ne zaman muayene olmalısınız?
Eğer 1 yıllık düzenli ve korunmasız cinsel ilişkiye rağmen gebelik gerçekleşmemişse erkek eş infertilite açısından değerlendirilmelidir. Bununla birlikte, bu görüş son yıllarda değişmeye başlamıştır ve aşağıdaki durumlardan herhangi biri varsa, 1 yıldan önce inceleme yapılması önerilmektedir. 


 • Erkeğe bağlı bilinen bir faktör varlığı, örneğin inmemiş testis öyküsü
 • Kadın infertilitesine bağlı risk faktörleri, örneğin kadın eşin 35 yaş üzerinde olması
 • Eşlerin doğurganlık kapasiteleri ile ilgili bir problem olduğundan şüphe duymaları
 • Henüz bir eşi olmayan fakat doğurganlık kapasitesinin ne durumda olduğunu bilmek isteyen erkekler
 • Ayrıca, bir erkeğin daha önce çocuk sahibi olması doğurganlık kapasitesinin her zaman aynı kalacağına garanti etmez. Erkekler de 35-40'lı yaşlarda cinsel fonksiyon açısından düşüşe geçerler, fakat yaş doğurganlık açısından erkekler için ciddi bir sorun teşkil etmez.  • Ancak varikoseli olan kişilerde, yaşın ilerlemesi ile birlikte bu hastalığın testis üzerindeki olumsuz etkilerinin ortaya çıkma olasılığı artabilir.

Kimler daha ileri incelemelere alınmalıdır?

 • Tedavi edilmiş bayanlarda hala gebelik gerçekleşmemişse, erkek eş daha ileri incelemelere alınabilir. Her iki eşin incelendiği ve anormal hiçbir bulgunun bulunamadığı durumlara sebebi anlaşılamayan “infertilite” adı verilir. Sebebi anlaşılamayan infertilitesi olan çiftlerde ileri araştırmalara gereksinim duyulabilir.
 • Yumurtasında hiç sperm hücresi olmayan erkekler, günümüz şartlarında çocuk sahibi olamazlar. Bununla birlikte ilerleyen teknoloji ve kök hücre çalışmalarının gelişmesi ile bu sorunun da üstesinden gelinecek gibi görünmektedir. Amaç vücuttan elde edilen kök hücrenin yumurtayı dölleyebilecek sperm hücresine dönüştürülmesidir.
 • Klonlama (kopyalama) tekniğinde ise sadece çiftlerden birinin genetik materyali kullanıldığından doğacak çocuk ortak bir ürün olmayıp çiftlerden birinin genetik kopyası –aynısı- olacaktır.