Kliniklerimiz › Üroloji
Ana Sayfa  ›  Kliniklerimiz  ›  Üroloji  ›  Penil Protez İmplantasyonu

Penil protez yerleştirilmesi operasyonları, peniste sertleşme bozukluğu (erektil disfonksiyon) gelişen hastaların ilaçla tedavisinde yanıt alınamayan durumlarda uygulanan bir cerrahi tedavi yöntemidir. Bu sorun, değişik şekillerde olmak üzere 40–70 yaş arasındaki erkeklerin %52’sinde görülmektedir. 

Penil Protez İmplantasyonu Öncesi Uygulanan Girişim veya Tetkikler
Sertleşme bozukluğu, ilaç tedavileri veya bazı damar ameliyatları ile giderilemediğinde veya bu ilaçların ya da ameliyatların sakıncalı olduğu veya yararlı olamayacağı önceden saptanan durumlarda peniz protez yerleştirme ameliyatları yapılabilir. Böyle bir ameliyat öncesi rutin kan tetkikleri yanında penisteki kan akışı ile ilgili bilgiler elde etmek amacıyla özel bir ultrason kullanılabilir. “Renkli Doppler Ultrasonografi” adı verilen cihazla yapılan ölçümler, penisteki kanlanma bozukluğunu net olarak gösterebilir. Peyronie hastalığı olarak bilinen, penis içinde çoğunlukla ele gelen sertleşmiş tabakaların oluştuğu ve peniste ağrılı bir süreçle başlayan, sertleşme anında peniste eğrilik yapan hastalıkta eğer sertleşme güçlüğü başlamışsa penis içine enjekte edilen bir ilaçla özel bir test yapılabilir. Bu testin sonucu da protez yerleştirilmesi için tanısal olarak kullanılabilir.

Penil Protez İmplantasyonu Endikasyonları
Ameliyat, tek başına kişinin hayati fonksiyonları için değil, sağlıklı cinsel yaşamı, iyi bir yaşam kalitesi, sosyal ve ruhsal durumu için gerekmektedir. Penil protezi yerleştirme ameliyatı, daha önceki ilaç veya cerrahi uygulamalardan fayda görmemiş veya bu uygulamaların yapılamadığı ya da bu uygulamaların hastaya yararlı olmayacağı önceden belirlenmiş hastalar uygulanabilir. Bununla birlikte yukarıda tanımlanan Peyronie hastalığı gibi özel bir durumda da eğer hastalık yeterince uzun bir süredir varsa beraberinde sertleşme sorunu oluşmuşsa penis protezi yerleştirme ameliyatı yapılabilir.

Penil Protez Uygulamasının Tipi, Yapısı ve Amacı
Penis protezleri, sertleşme bozukluğu bulunan erkeklerde son tedavi seçeneği olarak ameliyatla penis içine yerleştirilmek üzere üretilmiş malzemelerdir. Temel olarak iki grup penis protezi vardır. Birinci gruptaki protezler üzeri silikonla kaplanmış bir metalden oluşan, sürekli sert kalan ancak eğilip bükülme özelliği olan protezlerdir. İkinci grup protezler ise silikondan üretilmiş ve şişirilebilip söndürülebilen mekanizmaya sahip iki ya da üç parçalı cihazlardır.

Birinci gruptaki protezlerin daha ekonomik olmaları yanında cerrahi yöntem ve hasta kullanımı açısından daha kolay olması avantajları arasındadır, ancak bu protezlerin sürekli sert olması doğallıktan uzak olabilir. Özellikle bazı meslek gruplarında ve sportif faaliyetlerde bazı bireylerde bu şekilde sürekli sert kalan protezler sosyal uyum problemleri yaratabilmektedir.

İkinci gruptaki protezlerin ise şişirilip indirebilmesi onlara daha doğal bir fonksiyon özelliği kazandırabilir, ancak bu gruptaki protezlerin maliyet, kullanım güçlüğü ve mekanik bozukluklar gibi dezavantajları vardır.

Ameliyat sonrasında, cerrahi öncesinde penisin duyusu, orgazm yeteneği ve ejakülasyon (boşalma) fonksiyonu normal ise protez yerleştirilmesi sonrasında da bu fonksiyonlar devam eder. Protez sadece cinsel uyarıdan bağımsız yukarıya olarak penisin sert hale geçmesini sağlar. Protez cerrahisinin amacı bu sertliği ve peniste yukarıya doğru açılanmayı sağlamaktır. Bunun dışında penis protezi yerleştirilmesi penis boyu ya da çapında bir artış sağlamaz veya kişinin cinsel isteğini direk olarak etkilemez.

Ameliyatın Süresi ve Hastanede Kalış Süresi
Bu ameliyat, yerleştirilecek protezin tipine göre 45 dakika ile 1.5 saat arasında değişebilir. Operasyon sırasında doku çıkarılmaz, ciddi kan kaybı olma olasılığı neredeyse yoktur. Ameliyat sonrası hastanede kalış süresi ise hastanın ağrı ve yara iyileşmesi durumuna göre 2–5 gün arasında değişebilir. Antibiyotiklerin koruyucu olarak enjeksiyonla veriliyor olması da bu süreyi uzatabilir. Torbalarda bir miktar şişlik ve genital bölgede cilt altında morarmalar olabilir ve zamanla kendiliğinden kaybolur.

Ameliyat Sonrası Dikkat Edilmesi Gereken Durumlar
Hastaneden çıktıktan sonra 1 hafta kadar yara yerine su temasının olmaması ve yara yerinin çok temiz tutulması gerekmektedir. Ayrıca, en az 4–6 hafta cinsel ilişkide bulunulmaması gerekmektedir. Bu sürenin sonunda ameliyatı yapan doktor tarafından gerekli kontroller yapılar ve cinsel ilişkiye izin verilir. Yüksek ateş, uzayan ağrı, yara yerinde akıntı, peniste şişlik ve kızarıklık, idrar yapamama veya idrar yapma güçlüğü gibi durumların varlığında mutlaka, ameliyatı yapan doktora vakit kaybetmeden başvurulması gerekmektedir.

Penil Protez İmplantasyonunun Riskleri, Komplikasyonları ve Sonuçları
Penis protezi yerleştirme ameliyatı sırasında penis içindeki bazı tabakalarda yırtılmalar gelişebilir. Bu durum onarılarak işleme devam edilebilir. Diğer bir risk ise idrar kanalında zedelenmedir. Böyle bir durumda idrar sondası takılarak işlem daha sonraki bir zamana ertelenir.

Protez ameliyatlarının en önemli komplikasyonu ise enfeksiyondur. Ameliyattan bir gün önce ameliyat bölgesinin temizliğini sağlayan uygulamalar ve enjeksiyon şeklinde verilen geniş kapsamlı antibiyotikler ile enfeksiyondan korunmaya çalışılır. Antibiyotiklere ameliyat sonrası en az 5 gün daha devam edilir. Ancak tüm tedbirlere rağmen protez enfeksiyonu %1–10 arasında görülebilir. Şeker hastaları ile omurilik zedelenmesi olan hastalarda enfeksiyon riski daha fazladır. Enfeksiyon görüldüğünde antibiyotikler tekrar başlanır ve protez çıkartılır. Yeni bir protez, hastanın durumuna göre penis içindeki yapılar antibiyotik içeren sıvılarla iyice temizlenerek aynı seansta konulabileceği gibi 6 ay sonra da konulabilir.

%1-3 oranında protez çevresini saran dokuyu zamanla erozyona uğratarak vücut dışına çıkabilir, bu durumda protez çıkartılır ve daha sonra ikinci bir operasyon ile yeni bir protez yerleştirilir.

Şişirilebilen protezlerde %10–15 arasında görülen mekanik sorunlar da önemli komplikasyonlardandır. Belli bir süre sonra gelişen bu mekanik sorunlar arasında protezi şişiren sıvıda azalmaya yol açan kaçaklar başta gelir. Bu ve benzeri mekanik sorunlar nedeniyle protezlerin tamamı veya bazı parçalarının değiştirilmesi gerekebilir.

Özellikle bölgesel (belden aşağıya) anestezi sonrasında geçici olarak idrar yapamama gibi bir sorun da yaşanabilir. Böyle bir durumda birkaç gün idrar sondası konulması gerekebilir. Bölgesel anestezi sonrasında bacaklarda uzayan hissizlik, tansiyon düşüklüğü, baş ağrısı, bulantı ve kusma gibi sorunlar da izlenebilir. Sürekli sert kalan protezler özellikle prostat hastalığı gibi idrar yapma güçlüğü bulunan kişilerde ileride yapılacak idrar yolu girişimlerini güçleştirir. Bu kişilerde, söndürüldüğünde idrar yoluna tanısal veya tedavi amaçlı girişlere izin veren, şişirilebilen protezler tercih edilmelidir.

Penil Protez İmplantasyonunun Avantajları ve Beklenen Sonuçları
Bu tedavi uygulandığında hastaların istedikleri zaman cinsel ilişkiye girebilmeleri ve ilişkiyi yeterince devam ettirebilmeleri gibi avantajları olacaktır. Eşlerinin tatmini açısından da bu tedavi seçeneği diğer tedaviler arasında birinci sıradadır. Bununla birlikte özellikle şişirilebilen protezlerin kolayca kullanılabilmesine alışmak ve penisin içindeki bu yeni yabancı cismin varlığını benimsemek için bir süre geçmesi gerekebilir. Hastalar, protezlerini tamamen yadırgadıklarında, beklentilerine ulaşamadıklarında veya ileri derecede rahatsız olduklarında, bu protezler bir cerrahi girişim ile çıkartılabilir. Zaman içinde protez tipi veya modelinde değişiklik yapılması gerektiğinde de bu mümkündür.

Penil Protez İmplantasyonu Uygulaması Reddedildiğinde Hastalığın Yaratabileceği Sonuçlar
Bu tedavi reddedildiğinde kişinin genel sağlık durumunu bozan ya da hayati tehlike yaratan herhangi bir sonuç gözlenmeyecektir. Ancak cinsel işlevin yerine getirilememesi erkekte sosyal ve ruhsal sorunlar yaratmaya devam edecektir. 
Penil Protez İmplantasyonuna Alternatif Tedavi Seçenekleri ve Bunların Avantajları, Dezavantajları, Riskleri, Komplikasyonları
Protez cerrahisi, daha önceden denenmiş ilaç ve diğer cerrahi tedavilerden fayda görmeyen hastalarda uygulandığı için bu grup hastalarda alternatifi olmayan bir tedavi yöntemidir. Hasta tercihi nedeniyle direk olarak protez cerrahisine yöneliyorsa, peniste sertleşmeyi sağlayabilecek çeşitli ilaç tedavilerinin de olduğu vurgulanmalıdır. Bu ilaçlar arasında öncelikli olarak ağızdan alınan ilaçlar denenmelidir. Ağızdan ilaçlardan fayda görülmemesi durumunda penise direk olarak enjeksiyon ile verilen veya idrar yolu içine krem şeklinde sıkılan ilaçlar denenebilir. Bu ilaçlar genellikle çok ucuz olmayan ve özellikle koroner arter hastalığı nedeni ile ilaç kullanan bireylerde bazı göz dibi hastalıklarında ve yakın zamanda kalp krizi, inme gibi hastalıklar geçirmiş kişilerde sakıncalı olabilir. Ayrıca penis içine enjeksiyonla ilaç verilmesi, bir süre sonra ilaca ve enjeksiyona bağlı olarak penis içindeki süngerimsi yapılarda bir çeşit sertleşmeye ve bozulmaya yol açabilir. Ayrıca ilaç tedavilerinin tamamında bir süre içinde dozu artırma gerekliliği doğabilir. Bazı ilaçlar ise etkinliğini zaman içinde tamamen kaybedebilir.