Kliniklerimiz › Nefroloji
Ana Sayfa  ›  Kliniklerimiz  ›  Nefroloji  ›  Böbrek Hastalıkları

BÖBREK HASTALIKLARI


Böbrek Taşı
İdrar yollarında taş bulunmasıdır. Böbreklerdeki taşların tedavisinde ileri yöntemler geliştirilmiştir. Taşlar, vücut dışın ya da vücut içinden kırılabilir, kapalı (perkütan, laparoskopik) ameliyatlarla veya lazerle tedavi edilebilir.

Nefrit
Böbreğin mikrobik olmayan iltihabi hastalığıdır. Kesin tanı için böbrekten parça alınmalıdır yani böbrek biyopsisi yapılmalıdır. Hastalığın tutulduğu bölgeye göre glomerülonefrit veya interstisiyel nefrit olarak ikiye ayrılır.

Böbrek Kistleri
Böbrekte içi sıvı dolu keseciklerin olmasıdır. Bu kistlerin bazıları, zararsızdır. Ailesel geçiş gösteren bazı kistik  hastalıklarda böbrek, 4-5 kilograma çıkabilir, büyüyebilir.  

Böbrek Tümörleri
Böbrekte bulunan iyi huylu veya kötü huylu urlardır. Nadir de olsa böbrek yetmezliğine yol açabilirler. 

Hipertansiyon
Hipertansiyon böbrek yetmezliğine neden olabileceği gibi böbrek hastalıkları da hipertansiyona yol açabilir. Bu nedenle hipertansiyonu olan her hasta böbrek hastalığı yönünden araştırılmalı ve gereken önlemler alınmalıdır. Hipertansiyon (yüksek tansiyon), damarları etkileyen bir hastalık olduğu için kalp ve beyin gibi böbrekleri de hedef organ olarak seçmektedir. Kan basıncı kontrol altına alınamazsa, hipertansiyon böbrek hastalığının seyrini de hızlandırmaktadır. Böbrek hastalıklarının bazılarında (özellikle nefritlerde) en sık görülen bazen ilk belirti hipertansiyondur. Böbreklerin taş ve iltihap nedeniyle hasar gördüğü durumlarda da yine hipertansiyon görülebilir. Sonuç olarak, böbrekler hipertansiyonun nedeni olabileceği gibi kurbanı da olabilir. 

Akut Piyelonefrit
Böbreğin mikrobik iltihabi hastalığıdır. “Üst idrar yolu enfeksiyonu” olarak da adlandırılır. Böbrek pelvisini ve parankimini tutan enfeksiyöz ve enflamatuar bir hastalıktır. Böbrek büyük ve ödemlidir. Akut pyelonefrit, kadınlarda daha sık görülür. Üriner sistem anomalileri, obstrüksiyonlar, üriner sistem taşları, diabet ve hiperürisemi gibi metabolik bozukluklar, gebelik, ağrı kesici ilaç alışkanlığı ve üriner sistemdeki yabancı cisimler (kateter, stent gibi) bu hastalığa neden olabilir.  

Amiloidoz
Farklı nedenlere bağlı nişasta benzeri bir maddenin böbrekler dahil olmak üzere farklı organlarda birikmesidir. 

Böbrek Atardamarında Daralma
Böbreği besleyen atardamarda daralma ve tıkanma olması durumudur. Bunun sonucunda hipertansiyon ve böbrek yetmezliği oluşabilir.