Kliniklerimiz › Kardiyoloji
Ana Sayfa  ›  Kliniklerimiz  ›  Kardiyoloji  ›  Tetkikler

Kalp ve damar hastalıklarında tanı konulmasında yararlanılan muayene ve tetkiklerdir.   

EKG
Kalbin elektriksel sisteminin durumunu, ne kadar hızda attığını, ritm bozukluğu olup olmadığını, daha önceden ya da o anda kriz geçirilip geçirilmediğini gösterir. Dinlenme anında çekilen EKG’de damar tıkanıklığı tanısı koyma şansı düşüktür. (%40 tan az oranda fayda sağlar.)

24 saat kayıt yapan EKG cihazına “Holter EKG” denir. Holter EKG, ne zaman gelip geçeceği belli olmayan ritm bozuklukları ve bayılma nedenlerinin araştırılmasında kullanılır. 

EFOR TESTİ
Hastalarda dinlenme anında EKG normalse; ilaçla, koşturarak ya da bisiklete bindirerek  kalbin zorlandığı durumlarda hastalık bulgusu oluşup oluşmayacağı ortaya çıkarılmaya çalışılır. Ancak bu test sonucu, her zaman “hastalık var” anlamına gelmez! Buna “yalancı pozitiflik” denir. Bu duruma  özellikle 30-40 yaş arası kadın hastalarda sıklıkla rastlanır. Testin  normal çıkması da kalpte hiçbir problem ortaya çıkmayacağının garantisini vermez.

EKOKARDİYOGRAFİ
Ekokardiyografi, kalbin ultrasonudur. Kalp çalışırken, ağrısız kansız bir şekilde kapaklarda darlık ya da kaçak olup olmadığı,  varsa ciddi olup olmadığı, kalpte delik olup olmadığı ve kalbin kasılması dolaylı olarak kalp damarlarının durumu görüntülenir. 

Bazı durumlarda (kalpte delik arama,  kalbin içinde pıhtı şüphesi ya da normal ekonun yetersiz görüntü verdiği durumlar  gibi) özel bir görüntüleyici uçla (prob)  ekokardiyografi yapılır. Buna “transözefagiyal ekokardiyografi”  denir. Bu tetkik, normal ekokardiyografiden çok daha kaliteli görüntü sağlar.

SİNTİGRAFİ
Burada  sadece canlı kalp hücrelerinin  kullanabileceği zararsız miktarda radyasyon yayan maddeler kullanılarak, kalp kasının canlılık durumu ve damarlarda darlık olup olmadığı anlaşılır. Bu test, kalbin kanlanması ile direkt ilişkilidir.  Kalbi ya egzersiz ya da çeşitli ilaçlarla zorladıktan sonra radyoaktif madde  kana verilir. Kalp damarları normal ise bu madde hücrelere eşit sürede ulaşır ve alınan görüntülerde  kalbin her tarafı aynı anda  boyanır. Eğer 3 kalp damarından herhangi biri veya ikisinde daralma ya da tıkanma varsa bu damarın beslediği  alana yeterli kan, dolayısıyla radyoaktif madde gidemeyeceği için bu kısım alınan görüntülerde daha geç boyanır ya da hiç boyanmaz.

ANJİOGRAFİ
Anjiografi, diğer adıyla “koroner anjiografi”, bacak ya da kol atardamarından kalbe ulaşmak ve normal filmde görünmeyen kalp damarlarını görünür hale getirip hareketli filmini çekmektir. Anjio, öncekiler  gibi sadece bir tetkiktir, kalbe herhangi bir müdahale yapılmamaktadır. Burada damar tıkanıklığı olup olmadığı kesin olarak saptanır. 

KORONER ANJİO BİLGİSAYARLI TOMOGRAFİ (MULTİSLİCE BT, KANSIZ ANJİO)
Diğer yöntemlerden farklı olarak bu yöntemde, hastanın  koluna  takılan serum  iğnesi  ile otomatik bir  alet kullanılarak hastaya opak madde (bu madde, damarı filmde görünür hale getirir) verilir. Alınan görüntüler, bilgisayar aracılığı ile 3 boyutlu hale getirilip değerlendirilir. Bu işlem,  çok gelişmiş özel bir  bilgisayarlı tomografi  ile radyoloji uzmanlarınca  yapılır. Hastanın  nefesini tutabileceği bir süre içinde (yaklaşık 20 saniye) tetkik yapılır. Yatış gerektirmemesi ve çok kısa sürede yapılabilmesi, en büyük avantajıdır. Ancak bu işlemin sağlıklı yapılabilmesi için  kalp atışlarının  hızlı olmaması, dakikada 60 civarı olması istenir. Yüksek kalp hızlarında tetkik kalitesi düşmektedir. Burada bir problem saptanırsa, koroner anjiografi istenebilir.