Kliniklerimiz › Tüp Bebek Merkezi (IVF)
Ana Sayfa  ›  Kliniklerimiz  ›  Tüp Bebek Merkezi (IVF)  ›  Tedavi Seçenekleri

UYGULANAN TEDAVİ SEÇENEKLERİ

Tanı  konuldukdan  sonra  uygulanabilecek 
tedavi  seçenekleri  şunlardır :

Yumurtalama  tedavisi(ovulasyon  indüksiyon)
Aşılama( intra  uterrin  inseminasyon)
Klasik  tüp  bebek (IVF-ET)
Mikroenjeksiyon(ICSI-ET)

Mikrocerrahi ile sperm elde etme yöntemleri :

•(TESA, TESE,  MESA, PESA, TEFNA)
Yardımla yuvalama (Assited hatching – laser)
•Rahim  filmi(HSG) (gerekirse) Rahim  incelemesi  (gerekirse)
•Embriyo  ve/veya  Blastotsist  transferi Dondurulma  işlemi
(freezing-emriyo  ve  testis  dokusu)
• Transfer  öncesi  genetik  tanı(preimplantasyon  genetik  tanı)(PGD)
•Endoskopik  cerrahi  girişimler(laparoskopi,histeroskopi)
•Doğum  öncesi  genetik  tanı(prenatal  tetkikler-amniosentez-CVS)
•Riskli  gebelik  takibi  ve  doğum Ardışık  tekrarlayan  düşük  ve  erken  doğum  vakalarında  tedavi
•Genel  jinekoloji  ve  kanser  taraması

Tüp bebek bölümüne çocuk arzusu ile müracaat eden bütün üreme çağındaki hastaların medikal ve kimlik kayıtları dosyalarına kaydedildikten sonra günlük takibi muayene ve ultrasonografi yapılması şeklinde olacaktır(erkek ve bayan).

Erkek hastalarda mutlaka muayene ve semen analizi yapılacak, gerekirse hormon profili değerlendirilecek, bayan hastaların muayene ve ultrasonografisi yapılacak ve mutlaka hormon profili istenecektir. Erkek hastaların spermleri sperm verme odasında alınacak, androloji laboratuarında değerlendirilecek, gerekirse daha ileri sperm fonksiyon testleri yapılacak, intrauterin inseminasyon ve mikromanüplasyon için spermler hazırlık işlemlerine tabi tutulacaktır.
Aşılama (artifisiyel inseminasyon), inseminasyon odasında, mikroenjeksiyon(ICSIET), klasik tüp bebek(IVF-ET) gibi üremeye yardımcı tedavi yöntemleri embriyoloji laboratuarında, diagnostik (teşhis amaçlı) ve terapötik (tedavi amaçlı) endeskopik cerrahi prosedürler genel anestezi altında veya mikrocerrahi ile sperm elde işlemlerinin tümü(TESE,TESA, MESA, TEFNA vs) lokal veya genel anestezi altında ameliyathanede uygulanacaktır.
Oosit toplama işlemi (OPU) ameliyathanede genel anestezi altında yapılacak, embriyoloji laboratuarında oositler değerlendirilece mikromanüplatörde yapılacaktır. Embriyo kültürleri ve takibi uygun inkübatörlerde yapılacaktır. Gerektiğinde embrio zarına lazerle assisted hatcing (yardımla yuvalanma) işlemi uygulanacaktır. Embriyo transferi vakanın durumuna ve embriyo kalitesine göre ikinci, üçüncü, beşinci veya altıncı günü uygulanacaktır.
Ameliyat ıdasında diagnostik ve terapötik endeskopi operasyonları (laparoskopi ve histeroskopi), vajinal yolla kist aspirasyonu, çoğul gebeliklerde fetal redüksiyon işleöi, amniosentez, cerrahi veya mikrocerrahi ile sperm elde etme operasyonları yapılacaktır.
Uygulama sonrasında hastalar gözlem odasında takipte tutulacak,2-3 saatlik takipten sonra durumu stabil olanlar evlerine gönderilecektir.
Gebe kalan hastaların rutin takipleri, antenatal ve perinatal genetik(amniosentez, koryon villus örneklemesi, kordosentez gibi) testleri bu bölümde yapılacak doğum ve sezeryan operasyonları ile hastanenin genel ameliyathanesinde yapılacaktır.
Freezing(dondurulma) odasında embriyo ve testis dokusu, overdokusu dondurma işlemleri uygulanacaktır.