Kliniklerimiz › Anestezi ve Reanimasyon
Ana Sayfa  ›  Kliniklerimiz  ›  Anestezi ve Reanimasyon  ›  Anestezi Uygulamaları

ANESTEZİ UYGULAMALARI


• Genel anestezi uygulamaları
• Rejyonel anestezi uygulamaları (Epidural, sipinal, kaudal anestezi, interskalen, axiller, supraskapüler blok uygulamaları ile alt extremiteye ait sinir blokları)
• Monitorizasyon
• Ameliyathane dışı anestezi uygulamaları (Radyoloji ünitesi, anjiografi uygulamaları, IV anestezi gerektiren küçük müdahaleler. Endoskopide sedasyon gibi uygulamalar)
• Postoperatif analjezi
• Ağrısız Doğum